Druženje

Znano je, da se Rotarijci redno družimo, obiskujemo in prijateljujemo, le redko pa govorimo o pravici vsakega rotarijca, da se udeležuje prireditev. Tako se rotarijci osebno bogatimo s kakovostnimi internimi ali javnimi predavanji na teme, s katerimi se sicer morda sami nikoli ne bi ukvarjali, in si širimo obzorja za boljše poznavanje družbe.

Obiski drugih klubov, še posebej v tujini, so enkratne in skoraj neomejene možnosti osebnih srečanj, širitve osebnega obzorja, pogosto pa tudi dobrodošlih informacij in osebne pomoči v tuji deželi.