Rotary v Sloveniji

Slovenski klubi imamo od junija 2011 lasten Rotary Distrikt 1912, pred tem pa smo bili del večjega distrikta 1910, ki je poleg slovenskih združeval še avstrijske, madžarske, hrvaške in bosanske Rotarijce. Prvi slovenski Rotary klub je bil ustanovljen leta 1930 v Mariboru, kmalu pa so mu sledili tudi drugi klubi. Vsak slovenski Rotary klub je v svojem lokalnem okolju vpet v različne programe.

V Sloveniji imamo trenutno 44 Rotary klubov, v katerih nas deluje približno 900 članov. Natančen ažuriran seznam lahko najdete na strani www.rotaryslovenija.org

Knjižica o Rotary (2014), PDF

Spodbudno je, da v zadnjem času širom po Sloveniji intenzivno nastajajo Rotaract in Interact klubi, kjer se v organizacijo vključujejo tudi mladi, kar nas še posebej navdaja z upanjem na boljšo prihodnost.

Zveza Rotary klubov Slovenije
Stegne 35, 1000 Ljubljana

Kontaktni podatki distriktne pisarne:
telefon: 01 500 3268
e-pošta: info@rotaryslovenija.org