Rotary kodeks

Poleg preizkusa štirih vprašanj, ki jim v vsakodnevnem delu in življenju sledimo vsi Rotarijci širom po svetu, med nami spoštujemo tudi poseben kodeks, ki velja kot zaobljuba.

Kot rotarijec bom...

 1. v vseh svojih ravnanjih in dejanjih poosebljal najpomembnejšo vrednoto – integriteto,
 2. služenje pod okriljem Rotaryja plemenitil s svojimi poklicnimi izkušnjami in talenti,
 3. vse svoje osebne, poslovne in poklicne dolžnosti opravljal etično, pri čemer bom pri spodbujanju in negovanju visokih etičnih standardov služil kot zgled,
 4. z drugimi ljudmi ravnal pošteno in jim izkazal spoštovanje, ki pripada vsem soljudem,
 5. spodbujal priznavanje in spoštovanje vseh poklicev, ki koristijo družbi,
 6. uporabljal svoje strokovno znanje: da mladim ljudem ponudim priložnosti, da pripomorem k izpolnjevanju posebnih potreb drugih in da izboljšam kakovost življenja v svoji skupnosti,
 7. upravičil zaupanje Rotaryja in prijateljev rotarijcev in ne bom storil ničesar, kar bi lahko okrnilo ugled Rotaryja ali prijateljev rotarijcev ali jim škodovalo, in
 8. pri svojih prijateljih rotarijcih ne bom iskal privilegijev ali koristi, ki ne sodijo v okvir običajnega poslovnega ali poklicnega odnosa.

 

Preizkus štiri vprašanj:

 1. Ali je prav?
 2. Ali je pošteno do vseh vpletenih?
 3. Ali bo krepilo prijateljstvo in pripravljenost na nesebično delovanje?
 4. Ali bo koristilo vsem udeleženim?