Očistimo Slovenijo 2012 - akciji se pridružujemo tudi v Rotary klubu Velenje

Rotary klub Velenje se tudi letos pridružuje vsesplošni slovenski akciji v organizaciji Društva Ekologi brez meja in ki se tokrat povezuje v pobudo Očistimo svet 2012 in predstavlja največji okoljski prostovoljski projekt v zgodovini človeštva. Projekt Očistimo svet 2012 bo sestavljen iz vrste enodnevnih čistilnih akcij držav, ki se bodo zvrstile od 24. marca do 25. septembra 2012. V okviru projekta poteka do sedaj najobsežnejše kartiranje divjih odlagališč, ki bo omogočilo prvi enoten in tudi največji digitalni register le-teh na svetovni ravni. Čistilna akcija bo v Sloveniji potekala v soboto, 24. marca 2012, vanjo pa želijo organizatorji projekta povezati 250.000 prostovoljcev, ki bodo čistili odpadke na divjih odlagališčih, cestah, ulicah, okolicah šol in vrtcev ter sprehajalnih poteh. Organizatorji pričakujejo, da bodo prostovoljci na dan akcije na vsakega prebivalca Slovenije zbrali približno eno 120-litrsko vrečo odpadkov. Projekt Očistimo Slovenijo 2012 je zasnovan dvotirno. Prvi del projekta predstavlja čiščenje divjih odlagališč, drugi del projekta pa se osredotoča na čiščenje ulic, cest, okolic šol in vrtcev, stanovanjskih okolišev in sprehajalnih poti ter na čiščenje pohodniških poti – te bodo prav tako očiščene v okviru čistilne akcije 24. marca letos. Celoten projekt je prostovoljski in bo po mnenju organizatorjev vplival tudi na krepitev prostovoljstva pri nas ter kohezijo med organizacijami, ki delujejo na tem področju. Cilj globalne akcije je od marca do septembra povezati 300 milijonov prostovoljcev v vsaj 100 državah sveta, ki bodo očistili na milijone ton smeti in pomagali ustvariti svetovni register divjih odlagališč. Trenutno priprave potekajo v 83 državah sveta, med drugim tudi v večini balkanskih držav. V vseslovenski okoljski akciji so cilji organizatorjev v enem dnevu povezati več kot 10 % prebivalcev Slovenije, 1000 organizacij ter posodobiti register divjih odlagališč, predvsem pa želijo organizatorji, da bi projekt prispeval k večji ozaveščenosti pri ravnanju z odpadki. »Želimo, da ima projekt trajen učinek in da doseže prav vsakogar. Letos smo zato projekt gradili s poudarkom na ozaveščanju - pred samo akcijo pripravljamo 30 ozaveščevalnih dogodkov po vsej Slovenij, več natečajev, Slovenija bo postavljena tudi pred 14-dnevne ekoizzive, pripravljamo zanimivo nagradno igro, modno revijo, iskali bomo talentirane ekokomike. Organiziramo tudi dva strokovna dogodka, s 56 izobraževalnimi ustanovami pa že pripravljamo otroke in mladino, da do marca postanejo Ekoglavce,« je povedala Polonca Štritof, vodja komuniciranja pri projektu Očistimo Slovenijo 2012. K projektu je kot častni pokrovitelj pristopil tudi predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk ter 18 ambasadorjev projekta, prepoznavnih osebnosti v slovenskem prostoru, ki se bodo prostovoljno vključili v posamezne aktivnosti projekta in ga tako še bolj popestrili.


arhiv novic