Piknik s podmladkom in primopredajna skupščina Rotary kluba Velenje

V organizaciji našega podmladka Interact Velenje smo sredi junija izpeljali piknik z druženjem vseh generacij Rotary Velenje (IAC, RAC in RK). Na idilični lokaciji Gozdne šole v Mozirju, v senci dreves in ob žuborenju reke Savinje smo poleg druženja in športnih iger izpeljali tudi predstavitev dela in primopredajno skupščino podmladka Interact Velenje, primopredajno skupščino Rotary kluba Velenje in predavanje Roka Urbanca.

Novi predsednik Rotary kluba Velenje v mandatu 2019-2020 je postal Mitja Kopušar, ki nas je navdušil z entuziazmom in zastavljenim programom.

Glede na številčno udeležbo dogodka in smele programe se nam ni bati za prihodnost rotarijskega delovanja v Savinjsko Šaleški regiji.


arhiv novic