Letna skupščina Rotary kluba Velenje

18. junija 2007 smo v idiličnem parku Vile Herberstein v Velenju izvedli redno letno volilno skupščino našega kluba. Po formiranju delovnih teles je predsednik Sašo Mažgon podal poročilo o delovanju Rotary kluba Velenje v rotarijskem letu 2006/2007 in se zahvalil vsem članom za pomoč pri delu v klubu. Zatem so sledila poročila o izvedbi projektov (Varna hiša, pomoč Lili Osredkar, predavanja...). Zakladnik kluba je v nadaljevanju podal finančno poročilo za leto 2006, prav tako je predstavil okvirno finančno poslovanje v prvem polletju leta 2007 in finančno stanje ob primopredaji funkcij. Opozoril je na nov zakon o društvih,ki velja od letošnjega leta in ki opredeljuje, da je poslovanje vseh društev javno (AJPES).

Kot smo sklenili že na prejšnji volilni skupščini dne 12.12.2006, smo za predsednika Rotary kluba Velenje v rotarijskem letu 2007/2008 izvolili Simona Ogrizka. Dosedanji predsednik Sašo Mažgon je čestital novemu predsedniku, mu zaželel uspešno vodenje kluba v bodoče ter mu predal pečat, kladivce, zvonec in ključe. Ob tej priložnosti mu je svečano izročil tudi knjigo "Kronika dobrih del". Gre za izredno lepo urejeno in oblikovano vezano knjigo velikega formata, kamor bomo v besedi in sliki dokumentirali vse izvedene klubske akcije (dobra dela). Novi predsednik Simon Ogrizek se je zahvalil prejšnjemu predsedniku za kvalitetno delo in predstavil smernice delovanja kluba v letu 2007/2008. Posebej je poudaril, da bomo več pozornosti posvečali kulturnemu dogajanju (obiski raznih kulturnih prireditev, akcije povezane s kulturo…) ter prosil člane za nesebično in zavzeto pomoč. Le povezani in aktivni smo lahko namreč dovolj uspešni za izvedbo zastavljenih projektov.

Na koncu je (bivši) tajnik Stojan Špegel (2004-2007) predal še ključe in spisek članov novemu tajniku Franciju Kotniku, (bivši) predsednik pa je še zadnjič zaključil sestanek z udarcem ob rotarijski zvonec.


arhiv novic