Uvodnik župana Mestne občine Velenje ob ustanovitvenem Charterju Rotary kluba Velenje

Naše mesto je prav gotovo mesto, kjer se trudimo, da bi dosegli enakomeren razvoj na vseh področjih - tako na gospodarskem, družbenem, izobraževalnem, kulturnem, športnem in društvenem. To pa lahko storimo in dosežemo le z medsebojnim sodelovanjem. Za kvalitetno in prijazno življenje si moramo prizadevati vsi - to ni le naloga lokalne skupnosti, ampak vsakega posameznika.

Zato je še toliko bolj pomembno in vzpodbudno, da so v naši občini tako zelo dejavna različna društva, organizacije in združenja. Zaradi tega še toliko bolj toplo pozdravljam ustanovitev Rotary kluba Velenje, saj sem prepričan, da si bodo tudi članice in člani omenjenega kluba prizadevali za svoje humanitarno poslanstvo.

Svet, v katerem živimo, je namreč vse bolj čas, kjer se vse stvari dogajajo mnogo prehitro, nenehno hitenje pa povzroča, da smo se ljudje odtujili drug od drugega. Vse pogosteje se mi zazdi, da se spreminjajo tudi človeške vrednote, da pravih »človeških« vrednot ne cenimo dovolj. Čedalje manj je časa za vsakodnevna srečanja in pogovore; to pa posledično povzroča, da smo ljudje včasih zagrenjeni in slabe volje, da ne odreagiramo tako, kot bi bilo prav.

V veliki evropski družini, v katero smo stopili v lanskem letu, se bomo morali še posebej potruditi, da ljudje v stiski ne bodo ostajali na obrobju, da jim bomo po svojih najboljših močeh pomagali. V naši lokalni skupnosti smo že večkrat dokazali, da imamo posluh za sočloveka, da znamo biti strpni do drugačnosti. Moramo se zavedati, da naša življenja ne izpolnjujejo le uspehi, delo, dosežki in materialne dobrine, ampak jim prav poseben pečat dajejo pripravljenost pomagati, dobrota, srčnost. Da je temu res tako, smo v preteklosti že večkrat dokazali. Ne sme nam biti vseeno, kako in v kakšnih razmerah živijo naši občani.

Prepričan sem, da bo k temu s svojim delovanjem pripomogel tudi velenjski Rotary klub. To naj bo vaše vodilo in poslanstvo. Skrb za soljudi, ki so manj srečni od nas in imajo manj materialnih stvari, posluh in razumevanje močnejših do težav šibkejših, zdravih do stisk bolnih, drugačnih - vse to naj bo vaša naloga, naloga vseh članic in članov.
Veliko srčnosti in predanosti pri delu vam želim!

Srečko Meh, župan Mestne občine Velenje


arhiv novic