dr. Igor Šoltes: Ali je mogoče upravljati z javnim premoženjem tudi drugače?

seznam projektov

18.11.2013

Skupaj s Knjižnico Velenje nadaljujemo s serijo javnih predavanj na temo aktivnega državljanstva. V ponedeljek 18.11.2013 smo izvedli zadnje tovrstno javno predavanje v letošnjem letu in sicer smo gostili dr. Igorja Šoltesa s predavanjem na temo Ali je mogoče upravljati z javnim premoženjem tudi drugače?

Javno premoženje ni last vsakokratnih upravljalcev tega premoženja, temveč zaveza in dolžnost z njim ravnati skrbno in smotrno. Prakse nadzornih institucij kažejo, da praksa ne sledi vedno zgoraj zapisanemu. Kako do dobre prakse in zakaj se je včasih otepamo? Igor Šoltes je zadnjih 20 let posvečal energijo tako načelu transparentnosti kot smotrnosti delovanja javnega sektorja, bodisi na področju javnih naročil, kot član državne revizijske komisije in direktor vladnega urada za javno naročanje, bodisi kot prvi pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja ali predsednik računskega sodišča.