Donacija igrala za vrtec Jurček

seznam projektov

23.03.2006

Glede na vsesplošno problematiko opremljenosti vrtcev z otroškimi igrali, so se krajani KS Škale odločili, da organizirajo zbiranje prispevkov za ureditev zunanjega otroškega igrišča. Akcija je bila zelo uspešna, saj se je zbralo okoli milijon tolarjev. Poleg teh donacij je prav tako prispevala svoj delež MO Velenje.

V Rotary klubu Velenje smo se odločili, da pristopimo k akciji tudi mi. Tako smo zbrali sredstva za nakup gugala na vzmet v obliki avtomobilčka. Postavitev igrala je bila v vrtcu Jurček v Škalah pri Velenju izvedena poleti 2006.